Det er alt for svært at komme på musikskole

Det er alt for svært at komme på musikskole

Musikskoler er de riges klub, og det er utroligt svært at komme ind på en musikskole, hvis man er fra socialt dårligt stillede familier. Det vil vi forsøge at forbedre på Music Institute - men politikerne skal også på banen.

På vores musikskole går en ung pige på cirka 10 år. Hun er ligesom vores andre unge elever glad for og god til at spille musik. Og hun arbejder stenhårdt på at blive bedre.

Men hun burde slet ikke have råd til at gå på vores musikskole. Hendes mor har været udsat for forfølgelse og vold og har ikke særligt mange midler at gøre med i dagligdagen. Der er ganske simpelt ikke råd til musikundervisning, instrumenter og øvning i datterens liv, når det er svært bare at få madbudgettet til at hænge sammen.

Som det lød i en rapport fra Musikskoletænketanken i sidste uge, er musikskolerne de rige børns klub. Det er muligvis en af de mindst overraskende overskrifter, vi nogensinde har læst på Music Institute of Copenhagen.

Som privat musikskole har vores elever generelt styr på økonomien. Det er dyrt at gå på en privat musikskole, og vi kan ikke frasige os at være en del af “de riges klub”.

 

Det er et kæmpe problem, at musik og musikundervisning ikke er tilgængeligt for alle unge.

 

Vi oplever, at det er alt for svært at komme ind på en musikskole i Danmark. Selv med støtte fra staten og kommunerne er det svært at betale for at gå på en offentlig musikskole for de familier, der er økonomisk dårligt stillet.

Og ventelisterne kan samtidig være så alenlange, at man nogle gange lige så godt kan give op på forhånd.Vi har derfor forsøgt at gøre vores til at give alle en mulighed for at kunne gå til musik ved at oprette musiklinjen Musik i Livet, der giver fripladser til en håndfuld børn og unge fra socialt udsatte familier. Blandt andet så unge piger med mødre, som har det svært, kan komme til musik. Vi har også søgt om midler fra Statens Kunstfond til at udvide linjen og skabe mulighed for at dele vores erfaringer med musikundervisere i resten af landet.

Vi mener, det er et kæmpe problem, at musik og musikundervisning ikke er tilgængeligt for alle unge i Danmark. Vores fripladser er kun en lille dråbe i et stort hav og løser på ingen måde problemet.

Vi tror på, at musikundervisning kan være med til at styrke de unges chance for at få et godt liv. Det er videnskabeligt bevist, at musikundervisning styrker koncentrationsevnen, forbedrer dine sociale egenskaber og kan være med til at afstigmatisere og nedbryde sociale skel.

Det er helt sort for os, at man fra regeringen og statens side ikke har gjort mere for at skabe lige adgang for alle til landets musikskoler. Både ved at afsætte flere midler til sociale fripladser og ved i langt højere grad at lave opsøgende arbejde for at få forskellige sociale grupper ind på musikskolerne. Særligt, fordi vi lever i en tid, hvor flere familier får økonomiske udfordringer på grund af blandt andet kontanthjælpsloftet.

 

Vi mener, at man hos både politikere og musikskoler er nødt til at gøre noget ved det med det samme.

 

Man misser i vores optik en oplagt mulighed for at styrke unges mulighed for at få et godt liv, hvis man ikke arbejder aktivt for at udbedre den skævhed i musikundervisning, som Musikskoletænketankens rapport viser.

Det er dybt uretfærdigt, at socialt og økonomisk udsatte unge ikke har de samme muligheder som velstillede unge for at gå til musikundervisning. De vokser op i et Danmark med ulige muligheder.

Vi mener, at man hos både politikere og musikskoler er nødt til at gøre noget ved det med det samme. Det er ikke blot sund fornuft. Det er også en fantastisk investering i dansk kultur og Danmarks ungdom. Det kan være med til at styrke den sociale sammenhængskraft. Føre til brud på den sociale arv. Og sende masser af unge mennesker ud i verden med musik i livet.

 

Med venlig hilsen
Rasmus Obitsø
Grundlægger og direktørFå tips, tricks og videoerdirekte i din indbakke