Regler & Retningslinjer

Har du yderligere spørgsmål, se vores FAQ.

FAQ

Regler

Læs musikskolens regler og retningslinjer.

Se også vores Privatpolitik her

. 1)
Afbud for musikundervisning: Er du forhindret i at komme til musikundervisning, SKAL der gives besked til Music Institute of Copenhagen. Af hensyn til planlægning af tider og læreren gives der ikke kompensation for lektioner, som er aflyst af eleven.

. 2)
Ved afbud fra en lærer prøver vi så vidt det er muligt, at få en anden lærer til at vikariere. Ellers kompenseres der for musikundervisningen i form af erstatningstimer.

. 3)
Music Institute skal have registreret elevens betaling inden start, ellers kan vi ikke starte din undervisning.

. 4)
Du kan efter forbrugeraftaleloven fortryde vores aftale om musikundervisning. Fortrydelsesfristen er ifølge loven 14 dage.
 Fristen regnes, som udgangspunkt fra den dato, fakturaen er udstedt. Hvis du vil fortryde din bestilling, må du derfor kontakte Music Institute of Copenhagen inden da. Hvis du fortryder rettidigt, har du krav på tilbagebetaling af enhver betaling, du har foretaget til Music Institute.

. 5)
Når du har tilmeldt dig musikundervisning, vil du kort tid efter modtage en bekræftelse på optagelsen, samt en faktura.
 Betalingen skal være indbetalt inden 8 dage, såfremt du vil sikre dig pladsen.

. 6)
Betalingerne er bindende, og er eleven nødsaget til at stoppe, gives pengene ikke retur.

. 7)
Eleven er selv ansvarlig for at komme til tiden.

. 8)
Elever der er sæsontilmeldt, vil automatisk blive overdraget til næste sæson, derfor er det vigtigt, at du ved sæsonskift, skriftligt meddeler Music Institute, hvis du IKKE ønsker at fortsætte undervisningen. Ved opsigelse benyt venligst: hej@micph.dk

. 9)
Musikundervisningen følger som udgangspunkt folkeskolens ferieplan. Vi starter dog først i 3. uge i januar, når forårssæsonen starter op.

. 10)
Klippekort er gyldigt et år fra datoen på faktura. Samt kan klippekortselever aflyse deres lektioner med min. 24 timers varsel.